Innkjøp i Glitre Nett

Innkjøpsavdelingens oppdrag er å sikre kostnadseffektive og fremtidsrettede programvare, materiell og tjenester og videreutvikle forretningsmodellen om å bruke markedet i størst mulig grad for å dekke sine behov.
Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse og i tråd med anskaffelsesregelverket, herunder Forsyningsforskriften.
Innkjøpsavdelingen skal sørge for at Glitre Nett oppfattes som en profesjonell, krevende og attraktiv kunde og forretningspartner med integritet og høyt fokus på HMS og bærekraft.
Glitre Nett AS tror på langsiktige relasjoner og partnerskap i Kunde- og Leverandørforholdet. Med en plattform bygget på klare avtaler og krav, tett samhandling og oppfølging under avtaleperioden og en tydelig forventning om kontinuerlig forbedring, legges grunnlaget for vinn-vinn-vinn for alle parter.
Bilde av Jon Larsen-Frivoll
Jon Larsen-Frivoll
Avdelingsleder Innkjøp
Jon.larsen-frivoll@glitrenett.no
Bilde av Jørund Hveem Neegaard
Jørund Hveem Neegaard
Seniorrådgiver Innkjøp & IKT
Jornee@glitrenett.no
Bilde av Marianne Randbo Venemyr
Marianne Randbo Venemyr
Seniorrådgiver Innkjøp
Marven@glitrenett.no
Bilde av Line Alm Rådgiver
Line Alm
Rådgiver Innkjøp
Line.alm@glitrenett.no
Bilde av Per Rune Åsen
Per Rune Åsen
Seniorrådgiver Innkjøp
Per.rune.asen@glitrenett.no