Prekvalifisering

Godkjente elektroinstallatører kan gjennom vår prekvalifiseringsordning utføre arbeid i Glitre Nett sitt strømnett på Agder.

Hvordan bli prekvalifisert?

Elektroinstallatøren må først og fremst ha godkjenning i DSBs installatørregister og gyldig Ekomnettautorisasjon (ENA) for å kunne melde seg som søker til prekvalifisering.
Gjennom prekvalifiseringskursene og undertegnede avtaler forplikter installatøren seg til å følge vedtatte prinsipper, valgte rutiner og prosedyrer. De fleste elektroinstallatører på Agder er per i dag prekvalifisert.

Hvilke oppgaver kan utføres?

Som prekvalifisert elektroentreprenør kan man utføre de fleste oppgaver fra der stikkledningen er koblet til fordelingsnett og frem til og med strømmåleren (direktemålt installasjon). Saksbehandling av arbeidet som ønskes utført skal meldes elektronisk gjennom meldingssystemet Elsmart Nettmelding.
Forhåndsmelding av arbeidet være godkjent av nettselskapet før arbeidet starter.

Prekvalifiseringsordningen er delt inn i 3 nivåer:

Nivå 1 Gir en el-entreprenør rett til å tre inn i ordningen, men kun begrenset til arbeid i et kabelnett og montering og demontering av direktemåler.
Nivå 2 Bygger på nivå 1, men gir også rett til å arbeide i luftnett basert på EX-ledning.
Her vil man bli prekvalifisert for å klatre i Glitre Nett sine stolper, bruke godkjente klemmer, samt foreta forsvarlig tilkobling, frakobling av stikkledning.
Nivå 3 Bygger på nivå 2, men gir også i tillegg rett til å koble i et luftnett der det finnes blanke ledere (stolper med en kombinasjon av blanke ledere og EX, eller kun blanke ledere).
For ytterligere informasjon/avtale om prekvalifisering kontakt: nettmeldinger@glitrenett.no tlf. 38 60 72 72 - tastevalg 8