Konsesjonssøknader

NVE behandler Glitre Netts konsesjonssøknader.

Alle som skal bygge og drive elektriske anlegg med spenning over 1 kV må først være meddelt en konsesjon. Det er NVE som gir konsesjon, og det finnes to ulike typer konsesjoner for slike elektriske anlegg: Områdekonsesjoner og anleggskonsesjoner. Videre må alle som skal drive med kraftomsetning, kraftproduksjon eller nettvirksomhet først være meddelt en omsetningskonsesjon.

Områdekonsesjoner

Hele Norge er delt inn i områder hvor det er meddelt områdekonsesjon til ett nettselskap i hvert område. Dette nettselskapet har tillatelse til å bygge og drive fordelingsnettet innenfor sitt område, for eksempel en kommune. Normalt gis det tillatelse til å bygge luftledninger og kabelanlegg med spenning inntil 22 kV. I noen byer er konsesjonen utvidet til også å omfatte kabelanlegg med spenning inntil 132 kV.

Anleggskonsesjoner

En anleggskonsesjon gis for ett bestemt anlegg, for eksempel en kraftledning fra A transformatorstasjon til B transformatorstasjon. Anleggskonsesjoner meddeles for følgende elektriske anlegg:
  • Produksjonsanlegg (vannkraftverk, vindkraftverk, gasskraftverk mm.)
  • Kraftledninger
  • Transformatorer, bryterfelt og nødvendig høyspennings apparatanlegg i tilknytning til disse.
NVE behandler søknader og meldinger om bygging og drift av elektriske anlegg, som kraftledninger og transformatorstasjoner. Konsesjonsbehandlingen omfatter bl.a. høring av søknadene/meldingene, offentlige møter og møter med lokale og regionale myndigheter. Gjennom hele konsesjonsprosessen ønsker Glitre Nett og NVE å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst til at det kan fattes en konsesjonsavgjørelse.

Se oversikt over våre .