Dronebefaring av høyspentlinjene

Glitre Nett bruker droner til befaring av strømnettet.
Glitre Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner samt å drive målrettet linjehogst. Det er inngått avtale om fotoinspeksjon og laserskanning med bruk av drone med Stellaire.
– Overvåkning av linjenettet er viktig for å sikre god forsyningssikkerhet til våre kunder. Som en del av vårt samfunnsansvar er det også viktig at vi gjør denne jobben på en trygg og miljøvennlig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av linjenettet. Avtalen med Stellaire som ble inngått i 2023, er en toårskontrakt med opsjon på inntil tre år til, sier Petter Tollefsen, leder for drift og vedlikehold i Glitre Nett
Omfattende inspeksjon Det er en omfattende årlig inspeksjon som skjer i linjenettet. Det skal hvert år gjennomføres innsamling av data fra fotoinspeksjon av inntil ca. 71.000 master som tilsvarer ca. 6.800 km med høyspentlinjer.
Miljø og bærekraft – Stellaire har som leverandør påtatt seg valg av løsninger med en miljøvennlig profil, herunder redusert energibruk og støy som påvirker dyr og mennesker, samt lavest mulig CO2-utslipp i tilknytning til både flyvning og transport. Leverandøren skal rapportere virkelig drivstoff-forbruk knyttet til all bruk av transport av personell og utstyr i forbindelse med oppdraget og flyving av dronene, forteller Petter Tollefsen.

Flyveplan

Dronebefaringen for 2024 vil starte opp i slutten av april, og pågå gjennom sommeren.