CINELDI

Samfunnet vårt blir stadig mer elektrifisert. Det betyr at vi må produsere mer fornybar elektrisk kraft – som må transporteres fra produsent til forbruker. Strømnettet vårt er ryggraden i kraftsystemet og må være stabilt nok og riktig dimensjonert.
CINELDIs hovedmål er å utvikle nye konsepter, teknologier og løsninger som vil muliggjøre kostnadseffektiv realisering av et fleksibelt og robust elektrisitetsdistribusjonssystem. Disse innovasjonene vil bidra til et mer bærekraftig energisystem ved å øke bruken av fornybare energikilder og legge til rette for en mer effektiv kraft- og energibruk.
CINELDIs forskning omfatter feltene elkraftteknikk, kybernetikk, informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Den inkorporerer også samfunnsvitenskap for å forstå de virkelige applikasjonene av disse teknologiene.
Glitre Nett samarbeider med CINELDI på flere områder knyttet til forskning og utvikling av fremtidens strømnett.