ElBits

De norske nettselskapenes felleseide selskap for digitale fellestjenester.

ElBits AS er de norske nettselskapenes felleseide selskap. Selskapet leverer digitale fellestjenester til nettselskaper kombinert med varig kapasitet og kompetanse til å utvikle, drifte og forvalte disse. Målet er at de digitale fellestjenestene skal utgjøre en viktig del av bransjens digitale infrastruktur, både mellom nettselskapene og kundene.
Glitre Nett er medeier i Elbits AS. Les mer om Elbits AS her .