Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet (gjelder kun i Agder)

Glitre Nett har i området Agder innført et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet.

Glitre Nett har i område Agder innført et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet. Ordningen er utviklet sammen med skogbrukets organisasjoner og forhåndsgodkjente skogsentreprenører. Private skogeiere som ønsker å hogge langs linjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.
Arbeid langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Glitre Nett har stort fokus på sikkerhet. Det er av avgjørende betydning at våre rutiner og HMS-krav tilfredsstilles ved slikt arbeid.
Ordningen gjelder alle Glitre Nett sine høyspentlinjer i Agder. Ordningen gjelder ikke lavspentlinjer. Oversikt over høyspentlinjer i Agder finnes på websiden til Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE .