Glitre Nett bil kjører over en bro på sørlandet.

Om Glitre Nett

Hver dag bidrar vi til at våre 320.000 kunder får en sikker og trygg strømforsyning, og en smartere energihverdag.

Glitre Nett er et nettselskap som eier og vedlikeholder strømnettet i Agder, Buskerud og Hadeland. Vi frakter strømmen gjennom våre strømlinjer fra produksjonsstedet helt hjem til deg. Hvis du er tilknyttet vårt strømnett betaler du nettleie til oss. Nettleien dekker transportkostnader, drift og utbygging av nettet. Nettselskapene i Norge har monopol i sitt geografiske område, så du kan ikke bytte nettselskapet.
Glitre Nett har et stort og viktig samfunnsansvar. Vi skal sørge for at alle våre 320.000 kunder får en sikker og trygg strømforsyning. Derfor er vi alltid beredt til å rette feil som måtte oppstå. 365 dager i året – 24 timer i døgnet. Samtidig ser vi at regionen er i vekst, og elektrifisering av samfunnet øker. Et stabilt og godt strømnett er kritisk for å lykkes med det grønne skiftet. Utviklingen skjer raskt, og ny teknologi og gode ideer blir verdsatt. Med mer enn 30.000 kilometer strømnett, 12.000 nettstasjoner og over 370 dedikerte medarbeidere sørger vi for at samfunnet fungerer - i dag og i fremtiden.