Elsmart

Elsmart nettmeldingsystem gjelder foreløpig kun for område Agder.

Nettselskapene i Norge samarbeider med eksterne elektroinstallatører og entreprenører om vedlikehold og oppgradering av strømnettet i Norge. For at dette vedlikeholdet skal skje på en standardisert og effektiv måte, bruker selskapene en skybasert løsning for å melde inn og registrere utført oppdrag. Denne løsningen kalles Elsmart. Alle elektroinstallatørfirmaer som er godkjent i elvirksomhetsregisteret kan sende melding til nettselskapet, men det er kun prekvalifiserte elektroinstallatører som kan utføre arbeid på vegne av Glitre Nett.

Ny Elsmartbruker

For å komme i gang med elsmart nettmelding første gang, må du fylle ut et elektronisk skjema
Her velger du det nettselskapet du ønsker å søke mot. Ved første gangs søknad, vil du ved innvilget søknad, få tilsendt brukernavn og passord. Ønsker du senere å søke mot nye nettselskap, gjøres dette i programmet (etter at du er innlogget).

Elsmart bestillingssystem

Elsmart bestillingssystem er en del av portalen www.elsmart.com . Her har elektroinstallatøren egen bruker. Tilknytning til nettselskapets fordelingsnett skjer etter melding via Elsmart nettmelding.
Elektroinstallatør videreformidler ønsket tilknytning på vegne av nettkunden i Elsmart nettmelding. Det kan være ny installasjon, nytt anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.
Større installasjoner og anlegg (eks. større boligfelt, blokker o.l.) skal bestilles av utbygger selv ved særskilt bestilling til nettselskapet. Her finner du informasjon om tilknytning .
Eier av installasjon får tilbud om tilknytningsavtale mot et anleggsbidrag. Eier av installasjon må akseptere avtale om tilknytning og betale anleggskostnader før elektroinstallatør får godkjent oppdraget og kan utføre tilknytning. Elektroinstallatør får melding om oppstart av arbeid i tilknytningspunktet når Elsmart kundefakturasystem har markert at anleggsbidraget er betalt.
Det er kun prekvalifiserte elektroinstallatører som kan utføre tilknytning av stikkledning og direkte målermontasje. Hvis elektroinstallatør ikke er prekvalifisert, skal nettselskapet bestille tilknytning hos sine godkjente områdeleverandører.
Elektroinstallatøren skal ikke starte arbeidet før melding er godkjent av Glitre Nett. Arbeid som utføres forut for godkjent melding og innbetaling skjer på elektroinstallatørens egen regning og risiko.
Søknad om tilknytning/endringer i eksisterende anlegg anses mottatt først når alle opplysninger som er nødvendige for å behandle saken foreligger vedlagt melding i Elsmart.

Brukerhjelp Elsmart

Trenger du support? Da ber vi deg kontakte Volue
Eksempler på brukerhjelp:
  • Problemer med innlogging
  • Problemer med målerApp
  • Feil utfylt, eller hjelp til utfylling av meldinger
  • Feil eller mangler i programmet
  • Fakturering av arbeidsstrøm eller fakturering til Glitre Nett
  • Feil målerstand på arbeidsstrømskap
  • Får ikke ferdigmelding