Høyspentmåling

Bilde av rack måler
Nettselskapets krav til kWh måling i høyspentanlegg finner du her Alle nyanlegg, ombygging eller opphør av kWh målinger på høyspentanlegg skal fortrinnsvis meldes inn via:

Henvendelse for høyspentmåling

Forenklet flytskjema for etablering av høyspentmåling

Flytskjema