UTBYGGINGSPROSJEKT

Bevergrenda - Stengelsrud - Glabak

Eksisterende ledning
NY KRAFTLEDNING I KONGSBERG

Glitre Nett har fått konsesjon for en ca. fire kilometer lang kraftledning mellom Glabak transformatorstasjon og Bevergrenda, via Stengelsrud transformatorstasjon. Kraftledningen vil gå gjennom nordlige deler av Kongsberg by.

Kommune: Kongsberg

Estimert ferdig: 2027

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Kim Rune Kastet, prosjektleder (kim-rune.kastet@glitrenett.no), Gunn Hege Myrvold, grunneierkontakt (gunn.hege.myrvold@norconsult.com, tlf. 45866332)