UTBYGGINGSPROSJEKT

Nye kraftledninger mellom Bøylestad og Longum Nord / Morrow

Eksisterende ledning
FORSYNING TIL NY INDUSTRI I ARENDAL

Glitre Nett har fått konsesjon for å bygge nye kraftledninger mellom Bøylestad i Froland og Eyde i Arendal, der Morrow Batteries planlegger en batterifabrikk. Glitre Nett har også fått konsesjon for en ny koblingsstasjon på Bøylestad og en ny transformatorstasjon på Longum Nord. Du finner en lenke til en offentlig kartportal og andre relevante dokumenter under "Dokumenter".

Kommune: Arendal - Froland

Estimert ferdig: 2027

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Gunn Hege Myrvold, grunneierkontakt (gunn.hege.myrvold@norconsult.com, tlf. 45866332), Karl Magnus Tangen, prosjektleder (karl.magnus.tangen@glitrenett.no)

Oversiktskart