UTBYGGINGSPROSJEKT

Nye kraftledninger mellom Bøylestad og Longum Nord / Morrow

Eksisterende ledning
FORSYNING TIL NY INDUSTRI I ARENDAL

Glitre Nett har fått konsesjon for å bygge nye kraftledninger mellom Bøylestad i Froland og Eyde i Arendal, der Morrow Batteries planlegger batterifabrikk. Glitre Nett har også fått konsesjon for en ny koblingsstasjon på Bøylestad og en ny transformatorstasjon på Longum Nord.

Kommune: Arendal - Froland

Estimert ferdig: 2026

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no),