UTBYGGINGSPROSJEKT

Eiker transformatorstasjon

Visualisering Eiker transformatorstasjon
NY TRANSMISJONSNETTSTASJON

Statnett og Glitre Nett samarbeider om å planlegge nye Eiker transformatorstasjon. Denne stasjonen skal erstatte Flesaker transformatorstasjon.

Kommune: Øvre Eiker

Estimert ferdig: 2028

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Trond Eriksen (trond.eriksen@glitrenett.no)