UTBYGGINGSPROSJEKT

Leire - Halshaug - Vallemoen

Dagens kraftledning
GLITRE NETT BYGGER KYSTLINJA - STREKNINGEN MELLOM LEIRE OG VALLEMOEN

Glitre Nett skal oppgradere "Kystlinja" mellom Kristiansand og Kvinesdal, og Leire - Vallemoen er en av tre delstrekninger.

Kommune: Kristiansand - Lindesnes

Estimert ferdig: 2028

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no)