UTBYGGINGSPROSJEKT

Longum Nord transformatorstasjon

Kommune: Arendal

Estimert ferdig: 2027

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand)