UTBYGGINGSPROSJEKT

Nore 2 - Rødberg transformatorstasjon

Nore 2
NY KRAFTLEDNING OG TRANSFORMATORSTASJON

Glitre Nett planlegger å bygge en ny 132 kV kraftledning fra Nore 2 til Rødberg. Kraftledningen blir ca. fire kilometer lang. Vi planlegger også å bygge en ny transformatorstasjon på Rødberg.

Kommune: Nore og Uvdal

Estimert ferdig: 2026

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Ole Kristian Oftebro (prosjektleder, ole.kristian.oftebro@glitrenett.no) ), Erlend Bjerkestrand (konsesjonsansvarlig, erlend.bjerkestrand@glitrenett.no, Martin Sætersmoen (grunneieransvarlig, martin.saetersmoen@glitrenett.no