UTBYGGINGSPROSJEKT

Ramslandsvågen - Havik

Dagens luftledning
GLITRE NETT PLANLEGGER NY KRAFTLEDNING MELLOM RAMSLANDSVÅGEN OG HAVIK

Planer om ny næringsvirksomhet i området betyr at det er behov for forsterkninger i regionalnettet. Glitre Nett planlegger derfor å bygge en 132 kV kraftledning mellom Ramslandsvågen og Havik.

Kommune: Lindesnes - Farsund - Lyngdal

Estimert ferdig: 2028

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no)