UTBYGGINGSPROSJEKT

Ramslandsvågen transformatorstasjon

Eksisterende anlegg
NY RAMSLANDSVÅGEN TRANSFORMATORSTASJON - RIVING AV GAMMEL STASJON

Glitre Nett har fått konsesjon for å bygge en ny Ramslandsvågen transformatorstasjon på grunn av økt kraftbehov rundt Ramslandsvågen. Dette er særlig knyttet til GE Healthcares virksomhet.

Kommune: Lindesnes

Estimert ferdig: 2025

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Helge Olsen, prosjektleder (helge.olsen@glitrenett.no)