UTBYGGINGSPROSJEKT

Riving av kraftledning i Sirdal

Eksisterende kraftledning
RIVING AV 66 KV KRAFTLEDNING I SIRDAL

Glitre Nett skal rive en 13,5 kilometer lang 66 kV kraftledning sørover fra Finså i Sirdal kommune. Denne kraftledningen har ikke lenger en funksjon i kraftsystemet.

Kommune: Sirdal - Flekkefjord

Estimert ferdig: 2024

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Kim Rune Kastet, prosjektleder (kim-rune.kastet@glitrenett.no)