UTBYGGINGSPROSJEKT

Gomsrud - Skollenborg

Eksisterende ledning
NY 132 KV KRAFTLEDNING MELLOM GOMSRUD OG SKOLLENBORG

Glitre Nett har fått konsesjon for å bygge en fire kilometer lang 132 kV kraftledning mellom Gomsrud og Skollenborg i Kongsberg kommune. Vi har nå laget en detaljplan, som må godkjennes før anleggsarbeidet kan starte.

Kommune: Kongsberg

Estimert ferdig: 2025

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Kim Rune Kastet, prosjektleder (kim-rune.kastet@glitrenett.no), Gunn Hege Myrvold, grunneierkontakt (gunn.hege.myrvold@norconsult.com, tlf. 45866332)