UTBYGGINGSPROSJEKT

Stemmen koblingsstasjon

Del av eksisterende anlegg
GLITRE NETT PLANLEGGER NY TRANSFORMATORSTASJON SAMMEN MED STATNETT

Glitre Nett og Statnett har i dag anlegg i Kristiansand transformatorstasjon, der det er lite plass for utvidelse. Statnett har derfor besluttet å bygge en ny transformatorstasjon i tillegg til den eksisterende stasjonen. Glitre Nett planlegger sammen med Statnett en stasjon som vil gi god kapasitet på lang sikt. Glitre Nett sin del av stasjonen blir en koblingsstasjon.

Kommune: Kristiansand

Estimert ferdig: 2026

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand (konsesjonsansvarlig, erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Thomas Klungland (prosjektleder, thomas.klungland@glitrenett.no)