UTBYGGINGSPROSJEKT

Sundland transformatorstasjon

Illustrasjon
OMBYGGING AV SUNDLAND TRANSFORMATORSTASJON

Glitre Nett har fått konsesjon for å bygge om Sundland transformatorstasjon i Drammen. Dette vil gi styrket strømforsyning og økt forsyningssikkerhet i Drammen.

Kommune: Drammen

Estimert ferdig: 2026

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Trond Eriksen (trond.eriksen@glitrenett.no)