UTBYGGINGSPROSJEKT

Tollboden transformatorstasjon

Bygging av Tollboden transformatorstasjon
GLITRE NETT BYGGER NY TRANSFORMATORSTASJON I KRISTIANSAND SENTRUM

Glitre Nett bygger nye Tollboden transformatorstasjon i Kristiansand sentrum, blant annet for å forsyne Kristiansand havn med landstrøm, i tillegg til andre tiltak i havneområdet.

Kommune: Kristiansand

Estimert ferdig: 2024

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no)