UTBYGGINGSPROSJEKT

Vallemoen - Lyngdal - Kvinesdal

Eksisterende kraftledning
GLITRE NETT BYGGER KYSTLINJA - STREKNINGEN MELLOM VALLEMOEN OG KVINESDAL

Glitre Nett skal oppgradere "Kystlinja" mellom Kristiansand og Kvinesdal, og Vallemoen - Lyngdal - Kvinesdal er en av tre delstrekninger.

Kommune: Lindesnes - Lyngdal - Kvinesdal

Estimert ferdig: 2027

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no)