UTBYGGINGSPROSJEKT

Vanse transformatorstasjon

Eksisterende anlegg
OMBYGGING OG UTVIDELSE AV VANSE TRANSFORMATORSTASJON

Glitre Nett planlegger en ombygging og utvidelse av Vanse transformatorstasjon på grunn av økt kraftbehov i området.

Kommune: Farsund

Estimert ferdig: 2025

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no), Erik Nøtland, prosjektleder (erik.notland@glitrenett.no)