NYHET

Samarbeid for bærekraftige løsninger

Glitre Nett, Siemens, SiemensEnergy og Omexom samarbeider om bærekraftige løsninger i fornybarbransjen. Sammen tar vi tak i utfordringer gjennom hele verdikjeden, som utfasing av fossile energikilder og økt elektrifisering.

En mast og utsikt over grønne jorder med mørke skyer på himmelen
Samarbeid på tvers er nødvendig for å finne de gode bærekraftige og innovative løsningene i fornybarbransjen. Glitre Nett, Siemens, Siemens Energy og Omexom har derfor sammen sett på utfordringer og muligheter gjennom hele verdikjeden for å finne ut hvordan de kan jobbe enda mer bærekraftig.
Utfasing av fossile energikilder for å redusere klimagassutslipp og elektrifisering av samfunnet er kritisk for å nå bærekraftmålene, og for å bidra til det grønne skiftet. Men samtidig vil bruk av materialer som betong, metaller, elektrisk utstyr og gasser bidra til utslipp, og bygging av elektrisk infrastruktur med stasjoner og nett fører i tillegg til arealbruk og inngrep i naturen.
Nye nasjonale og internasjonale lover og forskrifter på reguleringer og rapporteringer har de siste årene ført til et løft i forståelsen og innsatsen på bærekraft i mange sektorer og bransjer. Nettselskap og leverandører må tilpasse seg disse. Glitre Nett har blant annet innført krav om miljøproduktdeklarasjoner i sine innkjøpsavtaler , og må som følge av nye regler for offentlig innkjøp vekte klima og miljø med 30% i sine anbudsprosesser. Videre skal selskapet blant annet begynne å introdusere tiltak for å minimere negative effekter på naturmangfold i sine prosjekter.
- Glitre Nett har som ambisjon å bli et av de mest bærekraftige nettselskapene i landet. Da er det flott å kunne samarbeide med våre leverandører om gode løsninger på felles utfordringer, sier Line Begby-Hagen, fagansvarlig for bærekraft i Glitre Nett. Derfor mottok Glitre med glede imot innbydelsen fra sin leverandør Siemens om å utforske muligheter for å samarbeide om bærekraft. Omexom og Siemens Energy ble også invitert med til en workshop for å utvikle og sikre at bærekraft blir ivaretatt i eksisterende rammeavtaler og samarbeid.
- Siemens har i flere år jobbet systematisk med bærekraft globalt, og i mars ble «Siemens EcoTech» lansert – et merke som skal gjøre det lettere for kunder å ta bærekraftige valg. I Norge skal vi bli klimanøytrale innen 2025. Vi ønsket derfor å få med Glitre Nett, en av våre største kunder, på et første leverandørmøte om bærekraft, sier Andreas Lien, kundeansvarlig i Siemens.
Omexom har også høye ambisjoner om å fortsette utviklingen av sitt bærekraftsarbeid, og lanserer blant annet i disse dager en app som skal bedre forståelsen av miljøpåvirkningene i sine prosjekter. På den måten vil de videre kunne hjelpe kundene sine med å ta mer bærekraftige valg.
- Vi syntes det var veldig gøy å få mulighet til å bli med i møtet med to så viktige samarbeidspartnere i Norge, og utforske hvordan vi sammen kan finne vinn-vinn løsninger som er gode for business, og samtidig bra for samfunnet og kloden, sier Ingunn Maberg, HMSK og bærekraftsansvarlig for Omexom.
- Vi har hatt en god oppstart på samarbeidet om bærekraftige løsninger, og sett på blant annet standardiseringer, prosesser, livsløpssyklus og vedlikehold, prosjektkostnader vurdert opp mot bærekraft, og hvordan vi kan sammenligne ulike løsninger basert på miljøregnskap. Endelig form og innhold i samarbeidet skal vurderes videre, men alle parter går inn med en forventning om at det vil føre til enda bedre bærekraftsamarbeid, avslutter Line Begby-Hagen.