Skal du rive?

Skal det gjøres reparasjoner/riving eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra.

Ta kontakt om et nettanlegg skal rives:

Om et nettanlegg til bygg/installasjoner skal rives, må du ta kontakt. Velg område for videre informasjon.