Skal du bygge om?

Skal du gjøre reparasjoner eller endringer på eksisterende bygg eller installasjoner? Da er det ofte nødvendig å koble fra strømmen før arbeidet kan utføres.
Dette gjøres for å sikre trygghet og forhindre eventuelle skader. Selv om stikkledninger i luft er isolert, kan vær og vind over tid føre til forringelse av isolasjonen. Derfor er det viktig å involvere en fagperson før arbeidet starter. Da kan eventuelle risikoer identifiseres og håndteres på riktig måte.
Det er elektroinstallatøren som har ansvaret for å melde disse arbeidene til Glitre Nett. Kostnadene for arbeidet må du som nettkunde dekke selv.

Informasjon om hvem du kan kontakte