Busker og trær langs strømledninger

Har du strømledninger i hagen din? Da må du passe på god avstand til vegetasjon.

Tips og råd når du planlegger eller planter nytt i hagen din

Unngå beplantning nær linjer og anlegg. Når du planlegger eller planter nytt i hagen din, må du ta hensyn til kraftledninger som krysser over.
  • Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker.
  • Områdene rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper må også holdes ryddig slik at nødvendig adgang ikke hindres.
  • Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet.
Vi gjør oppmerksom på at nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Drift og vedlikehold

Våre montører må komme lett til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på strømledninger, nettstasjoner og strømskap. Dersom vegetasjonen ikke er lav nok, må vi beskjære eller fjerne den helt. Du kan selv felle trær på egen eiendom, men husk at du da er ansvarlig for både din egen sikkerhet og for at arbeidet gjøres på en måte som ikke skader ledninger og annet. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skade på våre anlegg. Les mer om trefelling her .

Hva bør du gjøre selv?

I private hager bør du selv holde vegetasjonen minst 0,5-1 meter borte fra lavspentledninger (ledninger som frakter strømmen inn til ditt hus). Spesielt lurt er det at du selv kutter og steller prydbusker og frukttrær. Våre skogentreprenører vil kanskje ikke klippe/rydde like skånsomt som deg. Husk å holde god avstand til strømledningene, slik at du ikke kommer for nær med stiger eller annet utstyr.

Avstandskrav mellom vegetasjon og lavspentledninger

Det er et krav at det alltid skal være minimum 0,5 meter mellom strømførende ledninger og vegetasjon. Der det er uisolerte ledninger skal det ryddes slik at det ikke er mulig å klatre i trærne og komme i kontakt med ledningene.
Busker langs strømnett

Hva må ryddes bort og hvor mye må beskjæres?

For å sikre avstandskravene i de kommende vekstsesongene, rydder våre entreprenører vegetasjonen slik at den er rundt 1-2,5 meter fra strømførende ledninger på sidene, og at det i minst mulig grad er vegetasjon under ledningene.
Planter som vokser rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende. Klatreplanter som for eksempel eføy og klematis, kan vokse inn gjennom ventiler og åpninger. De blir derfor fjernet fra bygninger som tilhører Glitre Nett.
Hvis du lurer på hva vi har lov til å utføre av arbeid på lavspenningsnettet på eiendommen din, står det beskrevet i tilknytningsavtalen .

Rydding av hogstavfall

Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Våre linjeryddere vil derfor rutinemessig legge dette igjen på eiendommen. Noen av våre linjeryddere tilbyr bortkjøring mot betaling. Eventuell bestilling og betaling for bortkjøring må du selv avtale direkte med linjerydderen.