Avtalevilkår

Når du er tilknyttet strømnettet må du ha to avtaleforhold:
  • En nettleieavtale med ditt lokale nettselskap (monopolregulert)
  • En strømavtale med en strømleverandør (konkurranseutsatt)
Nettleieavtalen som inngås med ditt lokale nettselskap Glitre Nett er en standard avtale, utarbeidet av vår bransjeorganisasjon Fornybar Norge. Avtalen regulerer forholdet mellom kunde og nettselskapet,og beskriver begge parter sin rettigheter og plikter.

Hvordan inngår jeg avtalen?

  • Flytting Hvis du skal flytte inn i en eksisterende bolig må du ta kontakt med en strømleverandør. Da inngås det automatisk en avtale med både strømleverandør og nettselskap.
  • Tilknytning av ny bolig Ved bygging av ny bolig sender installatøren melding om tilknytningen til Glitre Nett. Avtalen vil da automatisk opprettes. Husk at du selv må ta kontakt med en strømleverandør i tillegg.

Hva skjer om Glitre Nett ikke får melding?

En kunde som bruker strøm uten å inngå nettleieavtale anses likevel for å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dette gjelder også hvis du er huseier og boligen står tom, eller dersom Glitre Nett ikke får melding om ny kunde. Da vil eier av eiendommen anses som bruker og ansvarlig avtalepart.

Velkomstbrev

Alle nye kunder mottar et velkomstbrev fra Glitre Nett, som anses som en bekreftelse på avtalen. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss dersom informasjonen i brevet ikke er riktig.

Ønsker du å klage?

Ta kontakt med oss skriftlig dersom du ønsker å klage.
Ved eventuell uenighet mellom kunde og Glitre Nett som ikke løses direkte, har privatkunder mulighet for å klage til