Trefelling nær lavspentlinje

Glitre Nett bistår grunneiere med felling av trær hvis det er betydelig fare for at trærne kan falle og skade lavspentnettet.
Dersom trær allerede har falt ned på lavspentnettet ønsker vi at dette meldes inn via skjema for farlige forhold .

Trefelling nær lavspentlinje

Ønsker du hjelp til å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet? Da kan du ta direkte kontakt med en av våre godkjente skogsentreprenører. Da avtaler og betaler du til skogsentreprenøren for arbeidet med trefellingen. Glitre Nett tar ikke ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og entreprenør.
Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.