Trefelling nær lavspentlinje

Dersom trær allerede har falt ned på lavspentnettet ønsker vi at dette meldes inn via skjema for farlige forhold .
Ønsker du hjelp til å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet? Da kan du ta direkte kontakt med en av våre godkjente linjeryddere. Da avtaler og betaler du til linjerydderen for arbeidet med trefellingen. Glitre Nett tar ikke ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og entreprenør.
Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.
Glitre Nett bistår kun med felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan falle og skade lavspentnettet. For at vi skal kunne vurdere dette, ber vi deg om å fylle ut skjemaet under:

Trefelling nær lavspentlinje - hjelp til vurdering