Ung dame leser på mobilen i mørket

Klage på spenningskvalitet

Har du hatt problemer med spenningen over tid? Send oss en melding!

Ved akutte hendelser som for eksempel oppstår i forbindelse med uvær, som halv spenning og lignende, kan du ta kontakt med vår Feilmeldingstelefon 38 60 72 72. I slike tilfeller bør du slå av strømtilførsel (sikringer) for å unngå skader på elektriske apparater.
Spenningsfeil over tid
Opplever du blinking i lys, feil på elektrisk utstyr, eller bortfall av strøm i deler av huset over tid? Da kan en mulig årsak være at det er noe feil med spenningen i det elektriske anlegget. Kilden til spenningsfeilen kan være flere steder; ute i strømnettet til Glitre Nett, hjemme i ditt eget anlegg, hos andre som er tilknyttet strømnettet, og i enkelte tilfeller kan det også være feil i strømmåleren.
Send oss melding
I tilfeller hvor spenningsvariasjonene har pågått over tid, vil Glitre Nett foreta undersøkelser for å lokalisere feilen. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, ber vi deg sende inn en spenningsklage.
Når vi har mottatt skjemaet, vil vi undersøke saken og ta kontakt med deg. Vi kan foreta beregninger eller målinger og eventuelt fastslå om årsak er i ledningsnettet til din bolig eller bedrift.

Spørsmål og svar om spenningskvalitet