Spenningskvalitet

Grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser spenningen kan ha i tilknytningspunktet (inntaket) er satt i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V i tilknytningspunktet. Vær oppmerksom på at spenningen ute i installasjoner kan være utenfor disse grensene pga. spenningsfall i kundens eget ledningsnett.
Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftens grenser. Det betyr at utstyret ikke skal påvirke spenningen eller annet utstyr ved bruk. Dette forutsetter bl.a. at utstyret er CE-merket. Det er europeiske produsenters garanti for at alle direktiver er oppfylt. Men, du som bruker av elektrisk utstyr har likevel et ansvar. Ved bruk skal heller ikke store strømtrekk i utstyret skape forstyrrelser som fører spenningen utenfor grensene.

Kapasitet i strømnettet

Noen elektriske apparater/utstyr har imidlertid så høyt strømforbruk at nettselskapet må forsterke strømnettet før utstyret kan tilkobles. For å opprettholde spenningskvaliteten er det derfor viktig at nettkunder gir nettselskapet kjennskap om større utvidelser på forhånd. Elbilladning, elektriske motorer i for eksempel store varmepumper, vedsager, silograbber har høye startstrømmer som kan skape kortvarige spenningsfall, og i verste fall føre til utkobling av TV og annet utstyr. I mange tilfeller kan nettet og spenningen tåle slikt utstyr hvis det er trefaset og påmontert mykstarterutstyr. Her anbefales frekvensomformer. Gjennomstrømmingsvannvarmere anbefales ikke montert til strømnettet da de kan forstyrre spenningen og kreve økt nettkapasitet.

Klage på spenningskvalitet

Har du hatt problemer med spenningen over tid? Vi kan foreta beregninger eller målinger og eventuelt fastslå om årsak er i ledningsnettet til din bolig eller bedrift. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, ber vi deg sende oss en spenningsklage.

Send melding og les mer her
Vi gjør oppmerksom på at eventuell uenighet om overholdelse av forskriften kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for avgjørelse. Se mer informasjon på RMEs hjemmeside  her .