Spenningskvalitet

Grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser spenningen kan ha i tilknytningspunktet (inntaket) er satt i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V i tilknytningspunktet. Vær oppmerksom på at spenningen ute i installasjoner kan være utenfor disse grensene pga. spenningsfall i kundens eget ledningsnett.
Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftens grenser. Det betyr at utstyret ikke skal påvirke spenningen eller annet utstyr ved bruk. Dette forutsetter bl.a. at utstyret er CE-merket. Det er europeiske produsenters garanti for at alle direktiver er oppfylt. Men, du som bruker av elektrisk utstyr har likevel et ansvar. Ved bruk skal heller ikke store strømtrekk i utstyret skape forstyrrelser som fører spenningen utenfor grensene.
Vi gjør oppmerksom på at eventuell uenighet om overholdelse av forskriften kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for avgjørelse. Se mer informasjon på RMEs hjemmeside  her .