Leveringsplikt

Når du bruker strøm, må du ha to avtaleforhold:

  • En avtale med ditt lokale nettselskap (monopolregulert)
  • En avtale med en strømleverandør (konkurranseutsatt)

Hva skjer hvis du ikke velger strømleverandør?

I utgangspunktet må alle kunder inngå avtale med en strømleverandør. Når du inngår avtale med en strømleverandør, har du også automatisk inngått nettleieavtale med Glitre Nett. 
Dersom du ikke har inngått avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Denne ordningen kalles leveringsplikt, og er kun ment som en midlertidig ordning. Leveringspliktig strøm er dyrere enn strøm kjøpt fra strømleverandør. Vi anbefaler derfor at du velger en strømleverandør, slik at du ikke betaler en høyere pris for strømforbruket ditt enn nødvendig.

Hvor mye koster leveringspliktig strøm?

Leveringsplikt består av spotpris hos Nord Pool + påslag (inkl. elsertifikat) .
LeveringspliktPåslag (inkl. elsertifikat og mva)Påslag (ekskl.mva)

Første 6 uker

6,25 øre/KWh

5,00 øre/kWh

Utover 6 uker 01.12.22-01.07.2024

6,25 øre/kWh

5,00 øre/kWh

Prisen er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) de første seks ukene. Etter de første seks ukene krever myndighetene at priser og vilkår utformes slik at kunden gis insentiv til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.
Myndighetene har bestemt å redusere påslaget på leveringsplikt utover 6 uker i perioden 01.12.22 - 01.07.24.
Leveringsplikten er regulert i Energiloven § 3-3. Leveringsplikt skal være en midlertidig ordning inntil kundene får inngått avtale med en strømleverandør

Hva er elsertifikat?

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. For kunder uten strømleverandør ligger kostnaden innbakt i leveringsplikten.
Se mer informasjon om elsertifikater på nve.no