To jenter som baker

Nettleiepriser privatkunde

Det lønner seg å jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet.

Nettleieprisen for privatkunder består av to deler:

1. Kapasitetsledd

Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den klokketimen du bruker mest strøm i løpet av én dag.
Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det ikke lønne seg å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med en hjemmelader sakte og sikkert gjennom hele natten. Vi fraråder deg å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel når du sover eller ikke er tilstede. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.
Rundt 97% av alle kunder har forbruk innenfor de fire nederste trinnene.

2. Energiledd

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre om natten enn på dagtid.

Priser nettleie kapasitet fra 1. januar 2024

Kapasitetstrinn 10-2 kWh/h155,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 2

2-5 kWh/h

195,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 3

5-10 kWh/h

335,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 4

10-15 kWh/h

690,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 5

15-20 kWh/h

900,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 6

20-25 kWh/h

1 125,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 7

25-50 kWh/h

1 745,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 8

50-75 kWh/h

2 760,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 9

75-100 kWh/h

3 680,00 kr/mnd

Kapasitetstrinn 10

over 100 kWh/h

5 980,00 kr/mnd

Energiledd DAG

kl. 06:00 - kl. 22:00

42,09 øre/kWh

Energiledd NATT

kl. 22:00 - kl. 06:00

30,09 øre/kWh

Energiledd DAG fra 1. april

kl. 06:00 - kl. 22:00

50,75 øre/kWh

Energiledd NATT fra 1. april

kl. 22:00 - kl. 06:00

38,75 øre/kWh

Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h. (Eks. 0,00 – 1,99 og 2,00 – 4,99) Prisene inkluderer alle offentlige avgifter: -Avgift til Energifondet (Enova): 1,25 øre/kWh -Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift): 11,89 øre/kWh jan-mars 2024 -Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift): 20,55 øre/kWh april-des 2024 -Alle priser er inklusiv merverdiavgift (mva.): 25%  Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Lurer du på hvordan de offentlige avgiftene påvirker nettleien? Her viser vi eksempel på utregning av energileddet og hva det inneholder. Prisene er gjeldende fra 01.04.2024.

DAG NATTEnhet

Energiledd Glitre Nett

23,16

13,56

øre/kWh

Avgift til Energifondet (Enova)

1,00

1,00

øre/kWh

Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift)

16,44

16,44

øre/kWh

Merverdiavgift (mva 25 %)

10,15

7,75

øre/kWh

SUM ENERGILEDD

50,75

38,75

øre/kWh