Montør jobber i mast

SmartNett Sør

Anskaffelser av tjenester og produkter i entreprenørbransjen på Agder.

Modellen for å konkurranseutsette anskaffelser for tjenester og produkter i entreprenørbransjen på Agder, kalles for SmartNett Sør. Målsettingen med modellen er å skape en forutsigbarhet i et velfungerende marked. Samt styrke beredskapen og profesjonalisere samhandling, prosesser og leveranser.

Prekvalifisering av leverandører

Alle leverandører som ønsker å delta i konkurranser om oppdrag for Glitre Nett i området Agder må være prekvalifiserte i Achilles UNCE på aktuelle produkt- og tjenestekoder.

Kjøpsprinsipper SmartNett Sør bygger på kjøpsprinsipper som er sammensatt av ulike type kontrakter relatert til følgende hovedområder: • Varer og tjenester ifm. investeringer • Drift og vedlikehold • Vakt og beredskap

RammeavtalerEnkeltstående avtaler

P0

P3

P1

P2

Varer og tjenester

Utgangspunktet for valg av kjøpsprinsipp vil være estimerte terskelverdier, prosjektomfang og kompleksitet. Rammeavtalene skal skape et langsiktig partnerskap med kvalifiserte entreprenører som sikrer Glitre Nett et driftssikkert strømnett i hele Agder regionen.

Kjøpsprinsipp P0

PO omfatter byggestrøm, måleroppkobling, legging og tilknytning av stikkledninger mot nye installasjoner. Nettselskapet har inngått direkte avtaler med 140-150 elektroinstallatører. Prekvalifiseringsordningen er delt inn i 3 nivåer. Her kan du lese mer om P0

Kjøpsprinsipp P1

P1 omfatter oppdrag innenfor to kjøpsområder for utbyggings-, drifts og vedlikeholdstjenester samt utryknings- og beredskapsordning. P1 vil normalt bestå av små og mellomstore prosjekter hvor ytelsene som leveres er produktbaserte.
Det inngås rammeavtaler med to leverandører i hvert kjøpsområde for å øke kapasiteten og driftssikkerheten i kjøpsområdene. Hver av leverandørene tildeles oppdrag basert på et estimat av timer arbeid. En av leverandørene har også mulighet til en halvårlig bonusandel som tildeles basert på KPI målinger.

Kjøpsprinsipp P2

P2 gjelder mellomstore prosjekter innenfor investeringer over en viss terskelverdi. Leverandører med rammeavtale kan delta i minikonkurranser om P2-oppdragene i hele Agder.

Kjøpsprinsipp P3

P3 omfatter større prosjektorienterte investeringer med egen anskaffelsesprosess per prosjekt. Disse konkurransene er åpne for alle prekvalifiserte entreprenører. De fleste P3-oppdrag vil være i regionalnettet.

Kjøpsprinsipp P4B

Åpner for nye leverandører til å delta i Utryknings- og Beredskapsordningen. Leverandøren vil være et supplement til P1-leverandørene, som utgjør grunnstammen i P4B avtalen. En bredere involvering av leverandører skal styrke driften og mulighet for håndtering av uventede hendelser som oppstår i strømnettet.

Rammeavtaler for varer og tjenester

Glitre Nett benytter også rammeavtaler av ulikt omfang. Disse avtalene omfatter både varer og tjenester som for eksempel avtaler for RN-materiell, Rådgivende konsulenter, Måletjenester, Brøytetjenester, linjerydding, Helikoptertjenester, Bygningsmessige arbeider, Gravemelding, stasjonsmontasjetjenester, DLE, IKT, aggregattjenester med mere.
Disse avtalene gjør selskapet i stand til å drifte strømnettet effektivt ved hjelp av de beste leverandørene. Alle anskaffelser og avrop på rammeavtaler gjøres elektronisk.