Melding om endring av veilys

Veilys

All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har presisert at  pålegger nettselskapet ansvar for å måle og avlese innmating og uttak av kraft ved målepunktet. Dette er den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på.
Ved tilknytning av et nytt tennpunkt skal installatør/entreprenør sende melding om installasjonsarbeid til Glitre Nett.
Ved endring fra umålt til målt veilys, skal det også sendes melding om installasjonsarbeid. Installatør/entreprenør skal sørge for å bygge klart målepunktet og tilrettelegge for montasje av måleren.
Dersom det skal gjøres endringer som innebærer fellesføring i Glitre Netts master må dette meldes inn via egen melding om .

Meldingen om installasjonsarbeid må inneholde følgende informasjon:

  • Plasseringen til tennskapet.
  • Kart og beskrivelse av utstrekningen til veilysanlegget.
Anleggsbidrag beregnes i henhold til gjeldende regelverk.

Informasjon om hvordan installasjonsarbeid skal meldes finner du .