Melding om installasjon

Meld om installasjon

Alle nyanlegg, ombygging eller opphør av kWh målinger skal meldes.