NYHET

Vi heier på sol og egenprodusering av strøm.

Bli med på det grønne skiftet - installer solceller på taket ditt. Vi trenger solkraft for å lykkes med det grønne skiftet. Ta et miljøvennlig valg, og produser din egen strøm med solceller.

Bilde av enebolig med solceller på taket.
Når du produserer din egen strøm, kan du spare penger fordi du kjøper mindre strøm fra din strømleverandør. I tillegg kan du selge den strømmen du ikke selv bruker. Å investere i solceller kan også øke verdien på boligen din.

Glitre Nett anbefaler

  1. Ta kontakt med kommunen. Det kan være lokale bestemmelser du må vite om.
  2. Sjekk tilstanden på taket ditt. Er det lenge til taket bør renoveres?
  3. Hvor mange kW ønsker du å installere? Få en automatisk vurdering av hvilken effekt du kan produsere.
  4. Bruk fagfolk. Bruk av ukvalifiserte personell eller feil utstyr er både ulovlig og farlig!
  5. Søk økonomisk støtte fra Enova. Husk å spare på all dokumentasjon.
  6. Få all dokumentasjon av anlegget levert elektronisk i boligmappa.
  7. Bli registrert som plusskunde i Glitre Nett, følg disse seks trinnene .

Vil det lønne seg økonomisk?

Tidligere ble nedbetalingstiden på et solcelleanlegg beregnet å være om lag 20 år. Men med dagens strømpriser vil trolig nedbetalingen gå betydelig raskere. Du kan forvente at levetiden til et solcelleanlegg er på nærmere 30 år, kanskje mer. Anlegget vil dermed levere strøm i mange år etter at det er nedbetalt. (Kilde: Direktoratet for byggkvalitet )

Planlegging i forkant

Du bør først ta kontakt med kommunen din. Det kan være lokale bestemmelser eller vernesoner hvor det ikke tillates solceller på tak eller fasade. Dersom du installerer solceller uten å undersøke regelverket først, kan du risikere å måtte fjerne anlegget igjen.
Det neste du bør gjøre er å sjekke tilstanden på taket ditt. Er det lenge til taket bør renoveres? Skal du bytte takstein? Hvis det er i nær fremtid, kan det være lurt å installere solceller i sammenheng med dette. Det kan også være lurt å vurdere snø- og vindforholdene i området, slik at anlegget blir prosjektert riktig.
Videre bør du tenke på hvor mange kW du ønsker å installere. Hvis du bruker vår effektkalkulator får du en automatisk vurdering av hvilken effekt du kan produsere.
Nærbilde av solceller på tak.

Bruk fagfolk

Det lokale eltilsyn (DLE) har utført en rekke kontroller med solcelleanlegg, og oppdager dessverre en rekke feil og mangler på anlegg som er montert. Det er flere nye tilbydere i markedet som både selger og installerer solcelleanlegg, og da er det viktig å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg.