Hvordan få nettilknytning?

Her finner du relevant informasjon om tilknytningsprosessen du må gjennom for å få nettilknytning for større anlegg.

Glitre Nett har etter Energilovens § 3-3 og 3-4 en leverings- og tilknytningsplikt for alle kunder som ønsker nettilknytning, økning i eksisterende effektuttak eller forsterkning av eksisterende spenningsnivå. Dette gjelder både forbruks- og produksjonskunder, og innebærer at vi også er pliktig å forsterke eksisterende nettanlegg eller bygge nye dersom det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet tilgjengelig i det aktuelle området.
På grunn av en voldsom økning i behovet for nettkapasitet i Norge på svært kort tid, er det nå flere steder i eksisterende nett hvor etterspørselen er betydelig større enn tilgjengeligheten.
For å sikre at vi som nettselskap bygger ut nettet på en samfunnsmessig mest mulig rasjonell måte, er det etablert en beste praksis for nettilknytning som en samlet nettbransje i Norge står bak. Hensikten med denne er blant annet å gi deg som kunde økt forutsigbarhet i det løpet du må igjennom for å få tilknytning til strømnettet, samt å sikre at vi som nettselskap bygger det nettet det faktisk er behov for – der det er behov.
For å unngå såkalte markedsbarrierer, hvor umodne etableringer hindrer markedstilgang for andre mer realiserbare tiltak, gjør vi en modenhetsvurdering av alle tilknytningsforespørsler med et effektbehov over 1 MW (1000 kW). Det kan også være aktuelt å gjøre tilsvarende vurdering av mindre tiltak ved behov.
Modenhetsvurderingen gjøres etter objektive kriterier, og det er kunden sitt ansvar å dokumentere modenheten for omsøkt tiltak. Det betyr at det er modenhetsdatoen som vil være styrende for hvilken plass i tilknytningskøen ditt tiltak vil få.
For utfyllende informasjon om tilknytningsprosessen, les mer på Fornybar Norge sine temasider om nettilknytning .

Søk om tilknytning:

Andre nyttige lenker:

Ofte stilte spørsmål om tilknytning