Historiske nettleiepriser

Her finner du tidligere nettleiepriser 3 år tilbake i tid.

Historiske nettleiepriser

Prisene er fra før vi ble Glitre Nett (01.01.2023).