DataArena er prosjekt støttet av Forskningsrådets Energi X-program, og ledet av Glitre Nett. Prosjektet skal gå over tre år, og målet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning. Den økonomiske rammen for prosjektet er på rundt 21 millioner kroner.
Elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet, og omfanget vil øke betraktelig i årene som kommer. Det mange ikke tenker over er at nettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det. Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid. Glitre Nett har derfor sammen med sentrale samfunnsaktører på Agder søkt forskningsrådet og fått tildelt forskningsmidler til et prosjekt som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye utbygginger.
DataArena har til hensikt å informere og opplyse om status for nettkapasiteten i det elektriske strømnettet hvor Glitre Nett er konsesjonær.
Glitre Nett har fått med seg Energi Norge, Agder Kollektivtrafikk (AKT), Arendal Kommune, Agder Fylkeskommune, Arendal Havn, Arendal og Grimstad taxi og Arendal Næringsforening i prosjektet. I tillegg vil Egde Consulting stå for teknisk utvikling, og Institutt for Energiteknikk være forskningspartner.
Nettkapasiteten i kartet estimerer ledig kapasitet for tilknytning til det lokale distribusjonsnettet. Estimatene for nettkapasitet er kun veiledende. Estimatene for ledig nettkapasitet og forsyningsområdenes utstrekning kan ikke benyttes som planleggingsgrunnlag for tilknytning av nytt forbruk. Nettkapasitet for tilknytning av nye kunder må alltid avklares konkret med Glitre Nett. Du kan åpne kartet her.