Mann foran skjerm, viser frem et kart til et publikum.

Teknologi, utvikling og prosjekter

Det grønne skiftet setter økende krav til miljø og klima, og etterspørsel etter fornybar energi og elektrifisering. Kapasiteten i strømnettet utfordres som følge av endringene, og krever at nettselskapene må tenke nytt for å tilrettelegge for etterspørsel og utvikling.
Innovasjon er avgjørende for hvor godt vi lykkes med å gi samfunnet den kraften som trengs til enhver tid, samtidig som vi skåner miljøet, og holder kostnadene og nettleien nede. Klarer vi det er det gunstig for alle. Derfor sier vi at bærekraft er målet og innovasjon verktøyet.
I Glitre Nett ønsker vi å ha kontinuerlig forbedring i måten vi jobber på. Ved økt bruk av digitalisering kan vi bruke data på nye måter for å finne feil i nettet. Finner vi feil tidlig, eller før de inntreffer, reduserer vi risiko for farlige situasjoner og kostnadene ved å utbedre dem. Ved at vi tar i bruk ny teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens, gjennomføres analyser som ellers ikke ville være mulig å gjennomføre. Med bedre analyser, prioriterer vi nødvendige tiltak eller utbygging der behovet er størst.
Glitre Nett deltar også i mange FoU-prosjekt. Forskningen hjelper oss til å løfte blikket opp og ut, slik at vi bedre forstår hvilke utfordringer vi bør bruke ressursene våre på. Forskningen innebærer et samarbeid med akademia og andre selskap, slik at vi kan bygge videre på andres arbeid og erfaringer, og sammen løse større utfordringer.
Glitre Nett er organisert med en egen innovasjonsavdeling, som utfordrer og støtter medarbeidere i organisasjonen til å gjennomføre nye forbedringer. Har du noe innovativt du vil ha med Glitre Nett på, ta kontakt via