Lavspentmåling

I Glitre Nett har vi to ulike leverandører av lavspentmålere. I Buskerud og Hadeland anvender vi Aidon målere, og i Agder benyttes Kamstrup målere. Begge er AMS-målere som tilfredsstiller gjeldende krav til energimåling for avregningsformål.
Alt planlagt arbeid som direkte eller indirekte påvirker et målepunkt, skal meldes inn til Glitre Nett. Før arbeidet starter skal det foreligge godkjent melding.
  • Unntak: Ved dokumenterte elsikkerhetsgrunner kan det utføres forbikobling/demontering, men dette skal varsles på e-post umiddelbart etter utførelse.
Alle nyanlegg, ombygginger eller opphør av kWh målinger på lavspentanlegg skal meldes inn.

Informasjon og skjema

Alle nyanlegg, ombygging eller opphør av Kwh målinger på lavspentanlegg skal meldes inn til Glitre Nett.
Ved spørsmål, send e-post til: Buskerud og Hadeland: maaling@glitrenett.no Agder: teknisk.maaling@glitrenett.no