UTBYGGINGSPROSJEKT

Kulia - Leire

Visualisering av ny kraftledning
GLITRE NETT BYGGER KYSTLINJA - STREKNINGEN MELLOM KULIA OG LEIRE

Glitre Nett skal oppgradere "Kystlinja" mellom Kristiansand og Kvinesdal, og Kulia - Leire er en av tre delstrekninger.

Kommune: Kristiansand

Estimert ferdig: 2026

Status: Utbygging

Kontaktpersoner: Erlend Bjerkestrand, konsesjonsansvarlig (erlend.bjerkestrand@glitrenett.no)